Game Credits (Going By Japanese Order of Last Name Then First Name):


Gensaku[sha] (Manga Script Writer):

Tachikawa Megumi

Director

Machida Noboru

Planner:

Tanaka Kazuhiro

Programmer:

Honda Noboru
Iwanaga Kenichi
Mine Kouhei

Graphic:

Tanaka Kazuhiro
Tamura Keiko

Sound Effect:

Iwanaga Atsuko

Sound Compose:

Nozawa Mika

Special Thanks:

Katagiri Hideki
Matsushima Nobuo
Takei Tetsuya
Arai Kengo
Morishita Tsutomu
Katou Hiroko
Yoshinaga Kouichi
Nakagawa Yasuhisa
Tabata Noriyuki
Araki Masako
Yanagisawa Youko
Matsumoto Akemi
Sueyoshi Keiko
Gotou Naoki
Morohoshi Michiyo
Satou Yuuki
Hijiya Kaori
Oota Masayuki
Ueshima Takashi
Kameda Michiya
Kumakura Kenichi
Sekimoto Shuuichi
Gotou Chizuka
Saitou Akitatsu
Saitou Hideo
Inoue Akira


Back to Kaitou Saint Tail Review

Back to Game Gear Reviews Page

Back to the Video Game Reviews Page

Back to the Game Info Archive

Back to the Sanctuary EntranceFor more cool stuff, check out the General Gaming Interest and Video Game Scans sections. Price ranges based on eBay, Play-Asia, Japan Game Stock, and other factors. Prices are for complete copies.All content shown in Gaming Sanctuary belong to their respective owners.